Salenca lapònica

Salix lapponum photographié par Julien Barrataud

Nom llatí : Salix lapponum (Lapeyr.) 1753

Aquesta espècie pren el nom de gènere “Salix” de la llengua germànica dels antics francs, “Salha”, que significa “salze, vímet” i es refereix als arbres que creixen prop de l’aigua.

Nom comú : Salenca lapònica

El seu nom comú fa referència a la seva distribució boreal.

Classificació :

  • Angiosperma
  • Eudicotiledònia
  • Malpigials
  • Salicàcies

Protocol de seguiment

Illustration du suivi de terrain 2013 de Salix lapponum

Il·lustració del seguiment del 2013 de Salix lapponum al Parc Natural de Sorteny

Distribució i ecologia

Espècie de distribució boreal (Escandinàvia i Sibèria Occidental), només és present de manera relictual a les muntanyes del sud d’Europa (Pirineus, Massís Central i Balcans búlgars).

Es troba de 1.900 a 2.900 m sobre el nivell del mar, excepcionalment entre 1.450 i 1.900 m a zones humides (torberes, marges de rierols, amb escorrentia intersticial entre còdols de granit) i on els hiverns són freds i molt nevats (Fitxa de seguiment de la xarxa).

Espècie amant del sol que no tolera la llum per sota del 50% ni tolera la competència amb altres espècies d’arbres (Kolos et al., 2015).

Distribució de Salix lapponum a la zona del projecte

 

Estat de protecció i vulnerabilitat

Andorra Catalunya França
Estat de protecció Protegit al “Pla rector del parc natural de la vall de Sorteny” del 25/04/2012: EN (en perill) Decret 172/2008: Catàleg de la flora amenaçada de Catalunya / Apèndix II (vulnerable)

Decret de 20 de gener de 1982 consolidat el 8 de juny de 2013 (llista d’espècies vegetals protegides a tot el territori nacional)

Vulnerabilitat / responsabilitat regional

Llista vermella de Flora d’Andorra (2016): EN (en perill)

Llibre vermell de la flora vascular de Catalunya (2010): NT (quasi amenaçada)

 –

 

La principal amenaça per a aquestes espècies relictuals de refugis glacials és l’impacte del canvi global en el nostre clima, en particular la disminució de la capa de neu. La destrucció de les zones humides no té cap impacte sobre aquesta espècie a la zona del projecte, tot i que és una amenaça provada (Pogorzelec, 2008).

Estat de protecció
Andorra
Protegit al “Pla rector del parc natural de la vall de Sorteny” del 25/04/2012: EN (en perill)
Catalunya
Decret 172/2008: Catàleg de la flora amenaçada de Catalunya / Apèndix II (vulnerable)
França
Decret de 20 de gener de 1982 consolidat el 8 de juny de 2013 (llista d’espècies vegetals protegides a tot el territori nacional)
Vulnerabilitat / responsabilitat regional
Andorra

Llista vermella de Flora d’Andorra (2016): EN (en perill)

Catalunya
Llibre vermell de la flora vascular de Catalunya (2010): NT (quasi amenaçada)
França

  –

 

Característiques botàniques

Arbust baix o rastrer, que rarament arriba als 1,5 m, amb multitud de tiges.La mida de les fulles varia segons la seva ubicació.

Higròfit, això significa que prospera en ambients molt humits.

Camèfit perquè aquesta espècie perenne té brots situats entre 10 i 50 cm del terra que sobreviuen a la temporada d’hivern. El seu cicle anual és curt (4-5 mesos).

Espècie de fulla caduca perquè perd les fulles el mes següent a la dispersió de les seves llavors.

Espècie dioica (Pogorzelec et al., 2015) perquè els òrgans reproductors masculins i femenins es troben en individus diferents.

Espècie capaç de multiplicar-se tant per reproducció sexual com per propagació vegetativa (Pogorzelec et al., 2015).

La pol·linització la fan els insectes (entomogàmia) i el vent (anemogàmia) i el fruit es dispersa principalment pel vent (Pogorzelec et al., 2015).

2 estadis fenològics

Vegetatiu

Stade végétatif de salix lapponum

© Wikiwand.com

Fulles lanceolades o el·líptiques i tomentoses (molt peludes) a banda i banda. Aquesta pubescència de les fulles (presència de pèls) li confereix un color gris-verd platejat característic (Tison et al., 2014).

Reproductor 1/2

Stade reproducteur, chatons femelles de salix lapponum

Aments femenins © Julien Barrataud, RNN Noedes

Aments masculins i femenins : inflorescències cilíndriques verticals amb flors amb bràctees tacades de marró i ennegrides a la part superior (Pogorzelec et al., 2014).

Reproductor 2/2

Stade reproducteur, chatons mâles de salix lapponum

Aments masculins © Julien Barrataud, RNN Nohèdes

Els aments masculins porten flors masculines amb estams de color porpra (Tison i Foucault, 2014). El fruit és una càpsula peluda dehiscent (Pogorzelec et al., 2014).

Calendari de floració

Calendari de seguiment

El seguiment requereix sexatge previ d’individus al juny-juliol i després una estimació de la mida de les poblacions a l’agost-setembre.

Referències bibliogràfiques

Kołos A., Wołkowycki D., Piotr B., and Kamocki A. (2015) Protection of Relic Plant Species at the Limit of Their Geographical Range: Response of Salix lapponum to Competitor Removal. Ann. Bot. Fennici 52: 303–314.

Pogorzelec M., Głębocka K., Hawrylak-Nowak B. and Parzymies M. (2014) Reproduction and diversity of the endangered Salix lapponum L. populations in Eastern Poland. Turk J Bot., 38: 1239-1247.

Pogorzelec M. (2008) Influence of chosen environmental abiotic factors on Salix lapponum L. Populations in Polesie Lubelskie Region. Polish J. of Environ. Stud., 17(4) : 581-586.

Bibliografia web per a més informació

Altres il·lustracions de Flora catalana
Visiteu la web

Contribuïdors de la fitxa d’espècie

Estudiant del màster BEE BDD: Yoann Alexandre, sota la supervisió de Valérie Hinoux, Universitat de Perpinyà Via Domitia

Logo du Master BEE BDD de l'Université de Perpignan Via Domitia