Política de privacitat

Per tal de respectar els drets de les persones, particularment pel que fa al processament automatitzat, i per motius de transparència, la Federació de Reserves Naturals Catalanes ha implementat una política que cobreix totes aquestes operacions de tractament, les finalitats que persegueix aquesta última, així com els mecanismes d’acció disponibles per a les persones per exercir al màxim els seus drets.

Per a qualsevol informació addicional sobre la protecció de dades personals, es convida a consultar la web : https://www.cnil.fr/

1 | Dades personals

Es defineix com a dades personals, qualsevol informació relacionada amb una persona física identificada o identificable. Per processament de dades, ens referim a qualsevol operació realitzada amb dades personals, de forma automàtica o manual, com ara, per exemple, la recopilació, registre, emmagatzematge, modificació, consulta, difusió o esborrat dades personals.

A França, les dades personals estan protegides per la llei núm. 78-87 del 6 de gener de 1978, la llei núm. 2004-801 del 6 d’agost de 2004, l’article L. 226-13 del Codi penal i la Directiva Europea de 24 Octubre de 1995. La llei del 20 de juny de 2018 relativa a la protecció de dades de caràcter personal va modificar la llei “Informatique et Libertés” per adaptar-la a les disposicions del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), aplicable a tot Europa des del 25 Maig de 2018.

 2 | Tractament i protecció de dades personals

2.1 Responsable del tractament de dades personals

Fédération des Réserves Naturelles Catalanes
La seu central : 9, Rue de Mahou 66500 Prades
Contacte : maria.martin@espaces-naturels.fr

2.2 Finalitat del tractament

En qualsevol cas, la Federació de Reserves Naturals de Catalunya només recopila informació personal relativa a l’usuari per a l’ús del formulari de contacte i per a l’enviament del seu butlletí.

> El formulari de contacte només es proporciona amb la finalitat de respondre als missatges enviats per l’usuari. Només cal l’adreça de correu electrònic perquè el formulari funcioni correctament. L’usuari proporciona la seva adreça de correu electrònic amb un coneixement complet dels fets, ja que ho introdueix ell mateix. A continuació, s’informa a l’usuari del lloc www.floralab.eu de l’obligació de proporcionar aquesta informació.

> La subscripció al butlletí d’informació només s’ofereix amb la finalitat d’informar l’usuari registrat sobre el desplegament del projecte Floralab. Només es requereix l’adreça de correu electrònic per a la subscripció al butlletí. L’usuari proporciona la seva adreça de correu electrònic amb un coneixement complet dels fets, ja que continua introduint-la ell mateix. A continuació, s’informa a l’usuari del lloc www.floralab.eu de l’obligació de proporcionar aquesta informació. S’informa a l’usuari, cada vegada que s’envia un butlletí, de la possibilitat de donar-se de baixa del servei fent clic a un enllaç dedicat o contactant amb el responsable del tractament a la següent adreça: maria.martin@espaces-naturels.fr.

No es publiquen dades personals de l’usuari del lloc www.floralab.eu sense que l’usuari en tingui coneixement, s’intercanviï, es transfereixi, s’assigne o es vengui en qualsevol mitjà a tercers.

2.3 La durada de la conversa

Les vostres dades personals només són conservades per la Federació de Reserves Naturals de Catalunya durant el temps que triga a proporcionar-vos una resposta en el marc de l’ús del formulari de contacte i fins a la vostra sol·licitud de cancel·lació de l’ús del servei de butlletins.

2.4 Dret d’accés, rectificació, oposició i esborrament

D’acord amb el que disposen els articles 38 i següents de la llei 78-17 del 6 de gener de 1978 relativa al tractament de dades, fitxers i llibertats, qualsevol usuari té dret d’accés, rectificació, oposició i esborrat de les dades personals que li concerneixen, mitjançant la seva sol·licitud escrita i signada, acompanyada d’una còpia del document d’identitat amb la signatura del titular del document, especificant l’adreça a la qual s’ha d’enviar la resposta. Qualsevol sol·licitud s’ha d’enviar per correu electrònic a la següent adreça : maria.martin@espaces-naturels.fr.

Les bases de dades estan protegides per les disposicions de la llei de l’1 de juliol de 1998 que transmet la Directiva 96/9 de l’11 de març de 1996 sobre protecció jurídica de les bases de dades. 

2.5 Temps de resposta

La Federació de Reserves Naturals de Catalunya es compromet a respondre a la vostra sol·licitud d’accés, rectificació, oposició o esborrament en un termini raonable que no superarà l’1 mes des de la recepció de la vostra sol·licitud.

2.6 Reclamació

Els usuaris poden presentar una reclamació davant la CNIL al lloc www.cnil.fr si consideren que no s’han respectat els seus drets.

3 | Enllaços i galetes d’hipertext

 

3.1 Enllaços d’hipertext

La web www.Floralab.eu conté una sèrie d’enllaços d’hipertext a altres webs, creats amb l’autorització de la Federació de Reserves Naturals Catalanes. Tot i això, la Federació de Reserves Naturals Catalanes no té la possibilitat de verificar el contingut dels webs visitats, per tant, no assumirà cap responsabilitat per aquest fet.

 

3.2 Cookies

CookiesLa CNIL defineix una cookie com “una sèrie d’informació, generalment de mida petita i identificada per un nom, que pot ser transmesa al vostre navegador per un web al qual us connecteu. El navegador web el conservarà durant un període de temps determinat i el retornarà al servidor web cada vegada que hi torneu a connectar. Les cookies tenen múltiples usos: es poden utilitzar per emmagatzemar el vostre identificador de client amb una web comercial, el contingut actual del carretó electrònic, un identificador que us permet fer un seguiment de la vostra navegació amb finalitats estadístiques o publicitàries, etc.”

3.2.1 Cookies que requereixen consentiment

La navegació pel lloc www.floralab.eu no requereix la instal·lació de cap cookie que requereixi el consentiment de l’usuari.

3.2.1 Cookies exemptes del consentiment

D’acord amb les recomanacions de la Comissió Nacional d’Informàtica i Llibertats (CNIL), determinades cookies estan exemptes de la recollida prèvia del vostre consentiment en la mesura que siguin estrictament necessàries per al funcionament del lloc web o tinguin l’únic propòsit d’habilitar o facilitar comunicació per mitjans electrònics. Inclouen identificació de sessió, autenticació, galetes de sessió d’equilibri de càrrega i galetes per personalitzar la vostra interfície. Aquestes cookies estan totalment subjectes a aquesta política en la mesura que són emeses i gestionades per la Federació de Reserves Naturals de Catalunya.

La navegació pel lloc www.floralab.eu probablement causi només la instal·lació de cookies destinades a memoritzar l’idioma en què l’usuari es connecta i no requereix el consentiment de l’usuari.

Eina multilenguatge : Polylang.

Podeu consultar la política de cookies fent clic al següent enllaç : https://polylang.pro/mentions-legales/ 
Nom de la cookie : pll_language
La durada de la conversa : 1 an
Descripció : Aquesta cookie està configurada per un connector de WordPress “Polylang”. S’utilitza per recordar l’últim idioma visitat.