Floralab en acció: estiu 2020

1 set. 2020

El llançament oficial del projecte va tenir lloc durant el mes de febrer de 2020, just amb el temps suficient per posar en marxa les accions i la planificació del projecte abans que arribés la Covid-19. Però el confinament no ha debilitat el dinamisme de la xarxa. Diverses eines de comunicació s’han anat desenvolupant a la primavera i l’estiu amb la creació d’una carta gràfica i el logotip del projecte. Ja hi ha disponibles tres pòsters de presentació bilingües per presentar el projecte i la web de Floralab s’ha pogut conceptualitzar i dissenyar. Alguns dels cursos per a estudiants s’han desenvolupat mitjançant videoconferència.

A l’estiu, els científics de la universitat van seguir els treballs de camp per iniciar els estudis de pedologia, clima i genètica que més endavant donaran resultats de seguiment de la dinàmica de les poblacions de Botrychium, i de l’esperó muntanyenc.

Al mateix temps, els equips dels socis del projecte han recorregut les nostres muntanyes per continuar recopilant dades sobre les espècies controlades, algunes d’elles provant les primeres aplicacions digitals d’entrada de dades.

A més, els grups de treball van reflexionar sobre el concepte “clau” d’un laboratori botànic a cel obert i de l’acreditació de Poble Botànic dels Pirineus, però shhh! Tingueu paciència, us en revelarem els resultats més endavant.