Botrychium matrichariifolium

Botrychium matricharifolium photographié par Alain Mangeot

Nom llatí : Botrychium matricariifolium (A.Braun ex Döll) W.D.J.Koch 1846

En grec, “botrus” significa “cúmul” que fa referència a la fronda fèrtil d’aquesta espècie.

Com el seu nom indica, presenta un fullatge tallat similar a plantes del gènere Matricaria com la camamilla.

Classificació :

  • Pteridòfits
  • Monilòfits
  • Ophioglossals
  • Ofioglossàcies

Protocol de seguiment

Illustration du suivi de terrain 2020 de Botrychium matricariifolium

Il·lustració del seguiment de camp de Botrychium matricariifolium del 2020 : els responsables del projecte de les FRNC estan provant el nou formulari de seguiment desenvolupat a partir de l’aplicació Open Data Kit del seu company Christophe Hurson. Crèdit fotogràfic: Roselyne Buscail (CEFREM).

Echantillonnage de sol à l'aide d'une tarière réalisé en collaboration avec le CEFREM

Il·lustració del seguiment de camp de Botrychium matricariifolium 2020 : mostreig del sòl mitjançant una trebinella realitzat en col·laboració amb CEFREM. El Botrychium matricariifolium té una gran part del seu cicle al sòl. Les anàlisis de sòl realitzades com a part del projecte tenen com a objectiu comprendre millor l’impacte dels factors ambientals en el cicle de l’espècie i les variacions significatives en el recompte interanual de frondes. Crèdit fotogràfic: Roselyne Buscail (CEFREM).

Distribució i ecologia

Espècie amb una àmplia distribució boreo-montana, el límit sud de la qual es troba als Pirineus i al massís del Montseny (Pié Valls et al., 2011).

Als Pirineus, el Botrychium matricariifolium es troba principalment a les muntanyes entre 1.000 i 1.500 m d’altitud en boscos mixts dominats per freixes, Fraxinus excelsior (full de protocol de control de la xarxa). Prefereix temperatures mitjanes a fresques i un clima temperat (Julve, 2020).

Distribució de Botrychium matricariifolium a l’àmbit del projecte.


Estat de protecció i vulnerabilitat

Andorra Catalunya França
Estat de protecció Absent Decret 172/2008: Catàleg de la flora amenaçada de Catalunya / Apèndix I (amenaçat d’extinció)

Decret de 20 de gener de 1982 consolidat el 8 de juny de 2013 (llista d’espècies vegetals protegides a tot el territori nacional)

Vulnerabilitat / responsabilitat regional Absent Llibre vermell de la flora vascular de Catalunya (2010): CR (en perill crític)

Llibre vermell de la flora amenaçada a la França metropolitana (1995) Volum 1 (espècies prioritàries): EN (en perill)

Llista vermella de flora vascular a la França metropolitana (2012): VU (vulnerable)

Llista vermella de la flora vascular de Migdia-Pirineus (2013): VU (vulnerable)

Espècie determinant ZNIEFF Llenguadoc-Rosselló

Espècie determinant ZNIEFF Migdia-Pirineus (zona Pirineus)

 

Estat de protecció
Andorra
Absent
Catalunya
Decret 172/2008: Catàleg de la flora amenaçada de Catalunya / Apèndix I (amenaçat d’extinció)
França
Decret de 20 de gener de 1982 consolidat el 8 de juny de 2013 (llista d’espècies vegetals protegides a tot el territori nacional)
Vulnerabilitat / responsabilitat regional
Andorra
Absent
Catalunya
Llibre vermell de la flora vascular de Catalunya (2010): CR (en perill crític)
França

Llibre vermell de la flora amenaçada a la França metropolitana (1995) Volum 1 (espècies prioritàries): EN (en perill)

Llista vermella de flora vascular a la França metropolitana (2012): VU (vulnerable)

Llista vermella de la flora vascular de Migdia-Pirineus (2013): VU (vulnerable)

Espècie determinant ZNIEFF Llenguadoc-Rosselló

Espècie determinant ZNIEFF Migdia-Pirineus (zona Pirineus)

 

Característiques botàniques

Geòfit rizomatós. Això significa que és una espècie perenne amb els òrgans enterrats al sòl, el rizoma, permetent passar la temporada hivernal (Raunkiaer, 1934).

El Botrychium matricariifolium té dues etapes vitals : l’esporòfit, visible i el gametòfit, molt petit i enterrat al sòl. El seu estil de vida predominantment subterrani durant gran part de la seva vida fa que sigui difícil de veure i explica les variacions significatives en els recomptes interanuals (protocol de supervisió de la xarxa).

La localització espacial dels diferents individus depèn particularment de la ubicació de certs fongs amb els quals mantenen una associació micorrízica simbiòtica (Williams & Waller, 2015).

Atès que la fase esporofítica és l’única detectable a la superfície, és la que s’ha estudiat durant els protocols de control. L’esporòfit de 3-20 cm està format per una sola fronda dividida en dos segments: un estèril (trofofil·le) i l’altre fèrtil (esporofil·le). La trofofil·le és pedunculada, generalment d’1 a 2 vegades sempre que sigui ample amb segments primaris oblongs, en forma de falca, de pinnatífida a pinnatilobada. L’esporofil·le fèrtil sol estar dues vegades ramificat (Tison et al. 2014; Williams i Waller 2015).

Es descriuen 5 estadis fenològics dels esporòfits. De vegades, els estadis 2 a 4 semblen ser simultanis, les plantes molt petites apareixen ràpidament a l’estadi 4 quan encara no s’ha assolit el seu màxim desenvolupament.

Estadi 1

Naixement de l’esporòfit. La tija surt del terra però aquest estat és gairebé impossible d’observar, les plàntules sovint són invisibles pel seu color i mida.

Estadi 2

© Y Martin, INPH – MNHN

Inici del desenvolupament de la part fèrtil. Les dues frondes són visibles, els esporangis semblen de color verdós pàl·lid tirant cap a taronja.

Estadi 3

Partie fertile épanouie de botrychium matricariifolium

© Alain Mangeot, RNN Noedes

La part fèrtil madura. La planta està ben desenvolupada i els esporangis estan tots formats i de color taronja.

Estadi 4

Expulsion des spores de botrychium matricariifolium

© Alain Mangeot, RNN Noedes

Expulsió d’espores. La planta ha assolit el màxim desenvolupament i els esporangis estan oberts, són de color marró fosc a negre.

Estadi 5

Sporophyte flétri ou consommé de botrychium matricariifolium

© Sandra Mendez, RNN Eyne

Esporòfit marcit o pansit. La planta està estirada i es fa menys visible ; la tija, debilitada, sovint tallada.

Calendari d’esporulació

Calendari de seguiment

Referències bibliogràfiques

Julve P. (2020) Baseflore. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020

Williams E.W. and Waller D.M. (2015) Tracking morphological change and demographic dynamics in ephemeral Botrychium s.s. (Ophioglossaceae) populations. Journal of the Torrey Botanical Society,142(2) : 152–165.

Tison J-M., Jauzein P. et Michaud H. (2014) Flore de la France méditerranéenne continentale. Transfaire SARL Naturalia publications, Turriers pp 1-2078

Raunkiaer C. (1934) The life forms of plants and statistical plant geography; being the collected papers of C. Raunkiaer. Oxford Clarendon Press, 632 p.

Bibliografia web per a més informació

Pòster al V Congrés de Biologia de la Conservació de les Plantes. Pié Valls, G., Vilar Sais, L., and Font García, J. (2011). Botrychium matricariifolium A. Br. Ex Koch, una nova espècie per a la flora del massís del Montseny.

Una altra fitxa per a aquesta espècie :
Vest, F et Bajon,R, (2000) Botrychium matricariifolium (A.Braun ex Döll) W.D.J.Koch, 1846. In Muséum national d’Histoire naturelle [Ed]. 2006. Conservatoire botanique national du Bassin parisien.

Altres il·lustracions de Flora catalana
Visiteu la web

Contribuïdors de la fitxa d’espècie

Estudiants del màster BEE BDD: Emma Hipeaux i Amélie Nareys, supervisats per Valérie Hinoux, Universitat de Perpinyà Via Domitia

Logo du Master BEE BDD de l'Université de Perpignan Via Domitia