Aspectes legals

1 | Presentació de la web

D’acord amb la Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l’économie numérique, a continuació s’especifica la identitat dels diferents grups d’interès en la creació, seguiment i actualització de la web :

Propietari : Federació de Reserves Naturals Catalanes, líder del projecte Floralab INTERREG POCTEFA | Llei d’associació 1901 | Siret: 390 923 829 00043 | APE: 9104Z

Cap de la federació : Jean-Luc Blaise, president – secretariat-rn-catalanes@espaces-naturels.fr

Gestors de publicacions : Florence Lespine, directora – florence.lespine@espaces-naturels.fr & Maria Martin, coordinadora – maria.martin@espaces-naturels.fr.
El gestor de publicacions és una persona física o una persona jurídica.

Responsable del tractament de dades personals : Maria Martin, coordinadora – maria.martin@espaces-naturels.fr

Dissenyadora web & webmaster : Johana Larroussecontact@johana-larrousse.fr
Llibre : O2Switch – 222-224 Boulevard Gustave Flaubert – 63000 Clermont-Ferrand | Capital de 100000 euros | Siret : 510 909 80700024

2 | Condicions generals d’ús de la web i dels serveis oferts

L’ús de la web www.Floralab.eu implica l’acceptació plena de les condicions generals d’ús que es descriuen a continuació. Aquestes condicions d’ús es poden modificar o completar en qualsevol moment, per la qual cosa es convida als usuaris de la web www.Floralab.eu a consultar-les regularment.

Aquesta web normalment és accessible als usuaris en tot moment. No obstant això, la Federació de Reserves Naturals Catalanes pot decidir-ne una interrupció per manteniment tècnic, comunicant les dates i hores de la intervenció amb antelació.

La web www.Floralab.eu està actualitzat per la Johana Larrousse en nom de la Federació de Reserves Naturals Catalanes. Els avisos legals es poden modificar en qualsevol moment: tenint això en compte i que són obligatoris per a l’usuari, se’l convida a llegir-los el més sovint possible per conèixer-los.

3 | Descripcions dels serveis prestats

La finalitat de la web www.Floralab.eu és promoure la informació sobre totes les activitats de l’associació.

La Federació de Reserves Naturals Catalanes s’esforça per proporcionar la informació més precisa possible. Tanmateix, no es pot fer responsable d’omissions, inexactituds i deficiències en l’actualització, ja sigui per sí mateixa o per part dels socis que li proporcionin aquesta informació.

Tota la informació indicada a la web www.Floralab.eu es proporciona a títol indicatiu i és probable que evolucioni. A més, la informació de la web www.Floralab.eu no és exhaustiva. La informació està subjecte a modificacions realitzades des que es va posar en línia.

4 | Propietat intel·lectual i falsificacions

La Federació de Reserves Naturals Catalanes és propietària dels drets de propietat intel·lectual i té els drets d’ús de tots els elements accessibles a la web, en particular els textos, imatges, gràfics, logotips, icones, sons i programari.

Queda prohibida qualsevol reproducció, representació, modificació, publicació, adaptació de tot o part dels elements de la web, sigui quin sigui el mitjà o procés utilitzat, sense l’autorització prèvia i per escrit de la Federació de Reserves Naturals Catalanes.

Qualsevol ús no autoritzat de la web o d’algun dels elements que conté es considerarà com a infracció i es processarà d’acord amb el que estableixen els articles L.335-2 i següents del Codi de propietat intel·lectual.

Crèdits fotogràfics : © Federació de Reserves Naturals Catalanes, tret que s’indiqui el contrari a les fotos. El personal de l’equip ha donat el seu consentiment i dret a la imatge per distribuir les fotos del trombinoscope.

5 | Contenciós i legislació aplicable

Les presents condicions generals d’ús estan subjectes a la legislació francesa. En cas de litigi, exclusivament els tribunals francesos seran els competents.